Logo

...na začátku záleží!

Jaká by byla společnost bez dětí? Již po několika letech by zkolaboval náš sociální systém založený na tom, že mladí lidé v produktivním věku spolufinancují spoluobčany, kteří již nemohou pracovat. Firmy by brzy nenašly dostatek kvalifikovaných spolupracovníků, a ruku na srdce, řada bezdětných párů by dlouhodobě nežila společně.

Téměř ve všech evropských zemích v posledních letech drasticky poklesla porodnost. Jedním z důvodů je zcela jistě i nedostatek míst v předškolních zařízeních. Bez jeslí a školek nemohou zejména ženy


spojit svou profesní kariéru s péčí o rodinu.

Vytvořit nová místa ve školkách by bylo snadné. Dnešní svět ale potřebuje stále více kvalifikovaných odborníků. Proto je nutné využít první roky v životě dítěte jako období, ve kterém jsou položeny základy pro celoživotní radost z poznávání.

Tedy, jde o začátek!

Ale která maminka dává ráda a bezstarostně své dítě do „cizích rukou“?

Zde hraje roli celá řada faktorů, nejdůležitější je zcela jistě pocit, že dítěti se bude i nadále dostávat kvalitní péče a lásky. Svou roli hraje i věk, ve kterém již děti mohou profitovat z pobytu ve školce a zároveň neztratí kontakt a primární vazby k rodičům.

Mělo by být samozřejmé, že učitelky ve školce se vážně zabývají starostmi rodičů a zároveň mají dostatek vědomostí a zkušeností v optimální péči o děti.

Proto je kvalifikovaná péče o děti hlavním bodem další diskuse o problematice „spojení profesní kariéry s péčí o rodinu“ a o „předškolním vzdělávání“.

Svět se stále více propojuje, lidé se stěhují za prací a stále větší roli v každodenním životě hraje i tolerance k jiným kulturám, náboženstvím a názorům. Kdy je možné se toto lépe naučit než v raném věku? Takové zkušenosti mohou děti lehce získat v mezinárodních předškolních zařízeních, kde je zároveň kladen velký důraz na jazykovou stránku. Pro řadu lidí hraje při změně místa zaměstnání do jiné země velkou roli i to, zda i tam budou dobře zaopatřeny jejich děti.

To znamená, že i v předškolní pedagogice je možné myslet nadnárodně a multikulturně.

Tyto myšlenky jsou základem pedagogického konceptu a programu školky provozované společností Mateřská škola KIDS Company – Praha, s.r.o. Chceme přispět k optimálnímu vývoji dětí a poskytnout podporu mladým rodinám a firmám v otázkách péče o děti.

Wilfried Lütkemeier
Wilfried Lütkemeier

je již 19 let ředitelem nadace von Laer Stiftung v Bielefeldu. Z titulu své funkci řídí různé instituce věnující se problematice rodiny a mládeže, podílí se na řadě projektů a organizuje mezinárodní výměnné projekty pro studenty a mladé pedagogy.

 

zur Homepage der von Laer Stiftung | Bielefeld