Logo

Společnost

Představujeme Vám společnost Mateřská škola KIDS Company Praha, s.r.o., která provozuje školku na Vinohradech.

Naše společnost byla založena v roce 2005. V současné době školka sídlí v krásné zrekonstruované vile se zahradou v Praze na Vinohradech a má dvě třídy: třídu pro nejmenší dětí od 1,5 do 3 let a třídu pro děti od 3 do 6 let. Mateřská škola KIDS Company Praha zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání v českém jazyce doplněné bloky v německém jazyce. O děti pečují české a německé učitelky, všechny s odpovídajícím pedagogickým vzděláním v různých oborech.
Kromě programu v českém a německém jazyce nabízíme ve školce i  řadu kroužku a sportovních. Našimi klienty jsou nejen česko-německé rodiny žijící v Praze, ale docházejí k nám i děti z českých či německých rodin, jejichž rodiče mají zájem o dvojjazyčnou výchovu již v raném věku. Školku navštěvuje i celá řada dětí jiných národností, takže zde panuje multikulturní prostředí v pravém slova smyslu. Mateřská škola KIDS Company Praha je pevnou součástí nabídky kvalitního předškolního vzdělávání v Praze.

Padesátiprocentní podíl ve společnosti patří německé nadaci von Laer Stiftung. Tato nadace byla založena roku 1900 v Bielefeldu zámožným obchodníkem Friedrichem Wilhelmem von Laer. Dnes se zaměřuje na nejrůznější způsoby péče o děti a mládež. Těžiště práce nadace je v nabídce nejrůznějších forem péče o děti se speciálními potřebami. Od počátku 90. let provozuje nadace i mateřské školky s rozšířenou otevírací dobou a dalšími službami, které rodičům umožňují propojení kvalitní péče o dítě v předškolním zařízení a budování vlastní profesní kariéry.

Vstupem nadace von Laer Stiftung do společnosti vznikla silná česká společnost v oblasti předškolního vzdělávání. Spojuje více než stoletou tradici a finanční sílu nadace von Laer Stiftung se zkušeností s předškolními zařízeními v České republice, kterou má stávající společnost. V souvislosti s tím jsme rozšířili spektrum naší činnosti: kromě provozování školky na Vinohradech nabízíme firmám zřízení a provozování firemních školek či zakoupení míst pro děti zaměstnanců v naší stávající školce na Vinohradech.

Společníky společnosti Mateřská škola KIDS Company Praha, s.r.o. jsou nadace von Laer Stiftung, Markéta Frank a Rainer Frank.