Logo

Týmová práce

Každých 14 dní se koná porada všech spolupracovníků školky, každý týden probíhá porada učitelů jednotlivých tříd, kde se probírají důležité organizační záležitosti a plány pro výuku:

  • plánování a příprava jednotlivých aktivit a oslav
  • reflexe a plánování pedagogických činností
  • výměna poznatků a zkušeností, analýza pozorování
  • odborná témata
  • příprava konzultací a rodičovských schůzek
  • další vývoj pedagogické koncepce