Logo

Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou a budou odborníky „na své dítě“.

Chceme být partnery rodičů při výchově dětí a snažíme se o vytvoření otevřeného a důvěryhodného vztahu se všemi rodiči.

Spolupráci s rodiči začíná první schůzkou před přijetím dítěte do školky, na které nám rodiče poskytnou důležité informace o dítěti a rovněž nám sdělí své představy o výchově svého dítěte. Při této první schůzce také společně plánujeme první dny dítěte (a jeho rodičů) ve školce. V tomto období jsme s rodiči v každodenním kontaktu, abychom zodpověděli jejich případné dotazy, sdělili jim naše poznatky a domluvili společně další průběh navykání dítěte na školku. Další formy spolupráce školky s rodiči jsou:

  • každodenní krátká výměna informací při příchodu a odchodu dítěte ze školky
  • konzultace pedagogů s rodiči dle potřeby
  • pravidelné konzultace
  • rodičovské schůzky
  • akce školky, kterých se účastní děti i rodiče
  • oslavy
  • pravidelné schůzky se zástupci rodičů (rodičovská rada)
  • dotazníky pro rodiče
  • přednášky pro rodiče na téma „předškolní pedagogika“

  Template by beesign wien