Logo

Projekty

V průběhu školního roku se ve školce koná řada projektů, některé pro jednotlivou třídu, jiné pro celou školku. Některé projekty připravujeme na základě zájmů dětí.

Společně s dětmi projekty s různou tématikou plánujeme a provádíme.

Dále nabízíme dětem i řadu témat vybraných pedagogy, např. na téma děti a literatura pořádáme každým rokem „Noc, ve které vznikají příběhy“, ve které děti spolu se spisovatelkou vymýšlejí, kreslí a zčásti i „píší“ své příběhy.

Pravidelně pořádáme i projekty s náboženskou tématikou.