Logo

Pozorování a dokumentace

Nepřetržité pozorování dětí je nejdůležitější částí naší pedagogické práce. Pozorováním se dozvídáme, jaké silné stránky a potřeby mají jednotlivé děti, jaká témata je zajímají, kde potřebují naši podporu a jakým vývojovým stádiem právě prochází.

Naše pozorování denně zapisujeme a společně vyhodnocujeme. Tato dokumentace slouží především k pravidelným konzultacím s rodiči.

Výsledkem naší dokumentace vývoje dítěte je porfólio, ve kterém zachycujeme  různé vývojové a vzdělávací fáze dítěte. Společně s dítětem vytváříme knihu, která obsahuje fotografie, kresby, nápady, díla, portréty, představy, otisky rukou, oblíbené písničky a důležité okamžiky ve vývoji dítěte. Při odchodu z naší školky dostane každé dítě svůj vlastní „deník ze školky“.  

Další formou dokumentace jsou naše noviny, které rodiny dostávají  pětkrát ročně. Obsahují zprávy a fotografie o práci a projektech v jednotlivých skupinách, články s pedagogickou tématikou a podobně.  Jedenkrát ročně obdrží rodiče společně s novinami písemnou zprávu o svém dítěti.