Logo

Denní program

Kreativní činnosti či projekty se týkají určitého tématu, často vznikají na základě zájmu dětí. Nabízíme činnosti z různých vzdělávacích oborů:  

  • jazyk
  • výtvarná a estetická výchova /kreativní činnosti
  • experimenty z oblasti přírodních věd
  • volný pohyb a cvičení pod vedením učitelek
  • matematické dovednosti (přiřazování, měření, počítání atd.)
  • hudba (s nástroji i bez)
  • příroda a kultura v našem okolí (výlety do lesa, návštěva divadel atd.)
  • speciální témata a dotazy dětí

Kromě každodenní nabídky činností nabízíme dětem ve třídě Kačenek plavecký kurz, který se koná v blízké plavecké hale, a cvičení v tělocvičně.

Odpoledne potom mohou děti navštěvovat kroužek vaření, flétny, jógy, kurz Malý kutílek či kroužek logopedie.

 

 

  Template by beesign wien