Logo

Kroužky ve školce 2017/2018

Vaření

Ve školce máme pěknou kuchyňku, kde s dětmi pravidelně vaříme. Děti se učí zacházet s kuchyňským náčiním, rozpoznat chutě různých jídel a samozřejmě připravit pro sebe i své kamarády jednoduché pokrmy. Děti se také seznamují se základy zdravé výživy.  
pro děti od 4 let / v ceně školného

 


Cvičení

Děti ze třídy Kačenek chodí každý čtvrtek cvičit do Sokola. Je pro nás velmi důležité, aby děti měly i během zimních měsíců dostatek pohybu.  Nabízíme proto každý týden „tělocvik“, kde mohou děti rozvíjet své motorické schopnosti. V budově Sokola si pronajímáme velkou tělocvičnu, ve které můžeme s dětmi využít a vyzkoušet různé nářadí.
Pro děti od 3 let / v ceně školného


Cvičení pro rozvoj řeči

Cílem Cvičení pro rozvoj řeči je pozitivní ovlivňování vývoje řeči u dětí. Jednou týdně budeme společně formou povídání, písniček a her rozvíjet německý jazyk na úrovni slovní zásoby, gramatiky, schopnosti vyprávět a artikulace. Záměrem tohoto kroužku není výuka němčiny, ale podpora dětí, které mají potíže ve výše jmenovaných oblastech.

pro děti od 3,5 let/ 800 Kč měsíčně


Chemické experimenty

Cílem kroužku "Chemické pokusy" je zaujmout chlapce a dívky, kteří rádi zkoumají, vytváří a objevují něco nového. V jednotlivých lekcích se naučíme pracovat s chemickými nádobami, naučíme se spoustu věcí nejen o chemii a laboratoři, ale dozvíme se mnoho o přírodě a našem prostředí obecně. Každým pokusem nás bude provázet kamarád ze zvířecí říše, který nám určitě bude dobrým pomocníkem. 

 

pro děti od 3 let/ 800 Kč za měsíc


Pojďme dělat divadlo

Děti si stále „na něco“ hrají, převlékají se a rády se pohybují ve světě fantazie. Hra na divadlo podporuje dětskou fantazii, kreativitu a vnímání.

 Základním cílem kroužkuje rozvoj řeči. Právě svět literatury a divadla pomáhá zlepšovat a rozšiřovat u dětí jejich komunikační schopnosti a řečové kompetence. Vedle rozvoje řeči a dostatku pohybu budeme v kroužku také sami vyrábět kulisy, kostýmy a rekvizity.  

pro děti od 3 let / 800 Kč měsíčně

 


Plavání

Vždy jaře nabízíme pro děti tříměsíční plavecký kurz. V dopoledních hodinách navštěvujeme plavecký bazén TJ Sokol v Riegrových sadech, děti do 4 let plavou v malém bazénu (hloubka 60 cm), větší děti začínají nacvičovat základní plavecké dovednosti ve velkém bazénu (délka 25m).
Pro děti od 3 let / v ceně školného