Logo

Kroužky ve školce 2016/2017

Vaření

Ve školce máme pěknou kuchyňku, kde s dětmi pravidelně vaříme. Děti se učí zacházet s kuchyňským náčiním, rozpoznat chutě různých jídel a samozřejmě připravit pro sebe i své kamarády jednoduché pokrmy. Děti se také seznamují se základy zdravé výživy.  
pro děti od 4 let / v ceně školného

 


Cvičení

Děti ze třídy Kačenek chodí každý čtvrtek cvičit do Sokola. Je pro nás velmi důležité, aby děti měly i během zimních měsíců dostatek pohybu.  Nabízíme proto každý týden „tělocvik“, kde mohou děti rozvíjet své motorické schopnosti. V budově Sokola si pronajímáme velkou tělocvičnu, ve které můžeme s dětmi využít a vyzkoušet různé nářadí.
Pro děti od 3 let / v ceně školného


Cvičení pro rozvoj řeči

Cílem Cvičení pro rozvoj řeči je pozitivní ovlivňování vývoje řeči u dětí. Jednou týdně budeme společně formou povídání, písniček a her rozvíjet německý jazyk na úrovni slovní zásoby, gramatiky, schopnosti vyprávět a artikulace. Záměrem tohoto kroužku není výuka němčiny, ale podpora dětí, které mají potíže ve výše jmenovaných oblastech.

pro děti od 3,5 let/ 800 Kč měsíčně


Kutílek

Kroužek Kutílek je koncipován tak, aby si účastníci osvojili nejen základní dovednosti, se kterými se mohou později v životě setkat, ale také aby byla rozvíjena jemná motorika, která je pro děti předškolního a školního věku velmi důležitá. Důraz je kladen také na podněcování trpělivosti a schopnosti koncentrace, což je při práci s nářadím nezbytné. Kurz je veden tak, aby děti v průběhu roku postupně získávaly dovednosti a návyky v práci s nástroji, a to od úplných základů až po složitější kutilské činnosti. Během lekce si vyzkoušejí práci s širokou škálou pomůcek a materiálů. Po každé hodině si děti odnesou domů své výrobky.

pro děti od 3 let/ 800 Kč za měsíc


Jóga pro děti

Při cvičení se děti hravou formou seznamují s prvky jógy, jednotlivá cvičení jsou spojena s různými příběhy, dětí během cvičení cestují do vzdálených zemí, navštíví čarodějnice nebo piráty.
Jóga dětem pomáhá uvědomovat si vlastní tělo a přináší radost z lehkosti a kreativity cvičení. Během cvičení jógy se děti učí pracovat s emocemi a intelektem.
I pro neposedné děti může být jóga velmi užitečná.
pro děti od 4 let / 800 Kč měsíčně


Flétna

Výuka hry na flétnu pro začátečníky i pokročilé.
Obsah: seznámení s hudebním nástrojem, nácvik jednoduchých melodií a písní  
Děti potřebují vlastní flétnu.

pro děti od 4 let / 800 Kč měsíčně

 


Plavání

Vždy jaře nabízíme pro děti tříměsíční plavecký kurz. V dopoledních hodinách navštěvujeme plavecký bazén TJ Sokol v Riegrových sadech, děti do 4 let plavou v malém bazénu (hloubka 60 cm), větší děti začínají nacvičovat základní plavecké dovednosti ve velkém bazénu (délka 25m).
Pro děti od 3 let / v ceně školného