Logo

Naše školka

Naším nejdůležitějším úkolem je provázet a podporovat dítě při hledání a poznávání okolního světa a pomoci mu získat pozitivní pohled na sebe samé. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně dle jeho potřeb. Naši pedagogové se považují za průvodce dítěte, každé dítě provází jeho vývojem a vzdělávacím procesem individuálně. Základem naší práce je pedagogika Armina Krenze spočívající na situačně orientovaném plánování, ve kterém se zaměřujeme na zážitky a zkušenosti dětí.

Děti pod vedením učitelek rozšiřují své vědomosti, rozvíjejí svou samostatnost a stávají se součástí určité skupiny.

Mateřská škola KIDS Company Praha je předškolní zařízení se vzdělávacím programem zaměřeným na rozvoj českého a výuku německého jazyka již od raného věku dítěte pomocí tzv. imerzní metody. Program, který zajišťuje česká kvalifikovaná učitelka, je doplněn programovým blokem v německém jazyce pod vedením německé učitelky. Jazyková vybavenost vyučujících umožňuje bezproblémový chod a vstřícné multikulturní prostředí. Mezi naše spolupracovníky patří dětská zdravotní sestra, která garantuje kvalitu péče o děti mladší tří let a německá logopedka.

Školka sídlí v krásně zrekonstruované rodinné vile se zahradou v  klidné části pražských Vinohrad. Školka má dvě třídy, kapacita je 40 dětí. Od 1.9.2012 je školka zapsána do rejstříku škol.

Rodiče si mohou pro své děti zvolit
půldenní (7:30-13:00 nebo 13.00-18.00 hodin) nebo
celodenní (7:30-18:00 hodin) pobyt ve školce.
Program v německém jazyce se koná vždy dopoledne.

Do školky přijímáme děti ve věku od 1,5 do 6 let, které jsou rozděleny do dvou tříd. Ve školce máme třídu Kuřátek pro nejmenší děti od 1.5 do 3 let a třídu Kačenek pro děti od 3 do 6 let. Speciální program zaměřený na přípravu na české i německé základní školy nabízíme i předškolákům. 

Všechny děti musí být před nástupem do školky očkovány! ( viz očkovací kalendář)

Není nutné, aby děti při nástupu do školky ovládaly oba jazyky. Ve školce velmi rychle získají jazykové znalosti denním kontaktem s učitelkou a ostatními dětmi.

Dětem nabízíme čerstvou a zdravou stravu, kterou na základě doporučení nutriční terapeutky pro naši školku připravuje každý den restaurace Na Krejcárku.

Před přijetím do školky mohou rodiče společně se svým dítětem naše zařízení navštívit. Rozhodnou-li se rodiče dítě do naší školky přihlásit, čeká je první schůzka s učitelkami z příslušné třídy. Rodiče nás mohou informovat o dosavadním vývoji a zdravotním stavu dítěte a o svých představách a očekáváních od školky.

Na základě tohoto rozhovoru plánujeme společně s rodiči první dny ve školce, tak aby se dítě mohlo postupně zařadit do kolektivu a aby rodiče odcházeli ze školky s pocitem, že se tam jejich dítě cítí dobře.