Logo

Zmizelí sousedé z Hradešínské ulice

2012/2013

Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny?

Naše školka sídlí v krásné staré vile v pražských Vinohradech. Od našich sousedů jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o historii této vily a o jejich obyvatelích. Poté, co jsme si v minulém školním roce povídali s dětmi o staviteli vily, sochaři Janu Štursovi a jeho ženě, operní pěvkyni Boženě Durasové, zabývali jsme se v tomto školním roce 2012/2013 osudy vily a jejich obyvatel v letech třicátých a čtyřicátých. Ponořili jsme se do dějin, ale hlavně si povídali o toleranci a respektu k jiným lidem a také se něco dozvěděli o židovské kultuře.   

Začali jsme v roce 1938, kdy se do vily Boženy Durasové-Štursové přistěhovali z Boskovic na Moravě noví nájemci, mladí manželé Ultmannovi.

PreviewLeo Ultmann

-    narozen 1904 v Brně
-    deportován do Terezína 1942
-    zavražděn v Osvětimi 1943

 

 

 

 

PreviewMarta Ultmannová

-    narozena 1906 v Brně
-    deportována do Terezína 1942
-    zavražděna v Osvětimi 1943

 

 

 

Oba manželé byli židovského vyznání. V Československu se protižidovská politika nacistického režimu začala uplatňovat ihned po okupaci a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939. Přijímání diskriminačních opatření - propouštění z práce, vylučování ze škol i dopravních prostředků - probíhalo i zde. Bylo však jen předehrou k dalšímu dějství holocaustu - nuceným deportacím do ghett a koncentračních táborů.
Manželé Ultmannovi žádají v říjnu 1938 o udělení víza do Austrálie, žádosti ale nebylo vyhověno ... 

Preview

Marta a Leo Ultmannovi bydleli do roku 1942 v Praze v Hradešínské ulici. Život v Protektorátu pro ně ale nebyl jednoduchý. Židům byl zakazován vstup do některých ulic, náměstí, parků, lesů a dalších míst. Židé také nesměli bez zvláštního povolení opustit - byť jen na přechodnou dobu - své bydliště. Nesměli navštěvovat divadla a kina, hostince a kavárny, plovárny, knihovny a další sportovní a zábavní zařízení. Byly omezeny nákupní hodiny pro Židy na dvě hodiny denně.
Židům byly odebrány rozhlasové přístroje, byli omezováni v odběru potravin, nesměli chovat domácí zvířata. Bylo by možné jmenovat ještě dlouhou řadu zákazů a příkazů, které měly Židy ponížit a oddělit neviditelnou zdí od ostatních obyvatel.

http://czechfolks.com/plus/wp-content/uploads/2010/11/anotace_-_yellow_star_of_david-285x300.jpg

Dne 30. ledna 1942 odjíždějí Marta a Leo Ultmannovi transportem V, č. 264 z Prahy do Terezína. Po téměř ročním pobytu v terezínském ghettu byli manželé zařazeni do transportu Cq, č. 56, který z Terezína odjížděl 20. ledna 1943. Cílem transportu byl vyhlazovací tábor v  Osvětimi. Spolu s manžely Ultmannovými bylo stejným transportem deportováno celkem 1997 osob, přežil pouze jeden jediný člověk!
Marta a Leo Ultmannovi byli zavražděni v roce 1943 v Osvětimi. 

21. června 2013 byly před naší školkou položeny za manžele Ultmannovy tzv. Kameny zmizelých/Stolpersteine. Stolpersteine jsou pamětní kameny, připomínající oběti holokaustu, které se pokládají před dům, z něhož byl dotyčný člověk nacisty deportován do koncentračního tábora a tam zavražděn. Autorem kamenů je německý umělec Günter Demnig, který v roce 1995 umístil první kameny v ulicích Kolína nad Rýnem, následoval Berlín a další německá města. Celkem bylo již položeno přes 23 tisíc kamenů ve stovkách evropských měst, mimo jiné i v Praze. 
Naše mateřská škola KIDS Company Praha se v letošním roce s velkým zájmem k projektu  „Stolpersteine“ připojila a uctila tak památku našich „zmizelých sousedů“.  

http://wiki-commons.genealogy.net/images/thumb/a/af/Krefeld_stolperstein_prinz-ferdinand5.jpg/300px-Krefeld_stolperstein_prinz-ferdinand5.jpg

Cíle projektu
Výchozím bodem projektu Zmizelí sousedé z Hradešínské ulice byla cesta do historie naší vily. Navázali jsme tak na loňský projekt Jak se z malířovy vily stala školka, při kterém jsme se hlouběji seznámili s Janem Štursou, jeho ženou Boženou Durasovou-Štursovou a zabývali jsme se výtvarným uměním a hudbou. Nyní jsme poznali další nájemníky našeho domu, kterými byli manželé Ultmannovi. Oba byli židovského vyznání, a právě to určilo osud posledních let jejich života.
V rámci projektu Zmizelí sousedé z Hradešínské ulice jsme se proto mimo jiné seznamovali s židovským náboženstvím. Vydali jsme se na exkurzi do Židovského muzea v Praze, seznámili se s pražskými židovskými památkami, povídali si o židovských svátcích a tradicích, společně s dětmi z židovské školky Bejachad jsme připravili a ochutnali typické židovské pokrmy. Ponořili jsme se společně do tajů židovských příběhů a pověstí a seznámili se se židovskou hudbou.

V rámci projektu se paní učitelky pokusily přiblížit dětem nenásilnou a věku přiměřenou formou osud židovského národa v průběhu druhé světové války. Naším cílem bylo pochopit a zakusit význam slova „tolerance“ a ukázat dětem, že různorodost je cestou k vzájemnému obohacení, ne k ubližování a vyčleňování těch, kteří jsou jiní.
Během projektu Zmizelí sousedé z Hradešínské ulice nás zkrátka čekala celá řada napínavých poznání, zajímavých akcí a setkání

Akce
Ve spolupráci s Pražským literárním domem německy píšících autorů a Základní školou Kladská jsme připravili pro děti celou řadu zajímavých akcí:

 


- ve spolupráci s Pražským literárním domem německy píšících autorů se uskutečnila další Literární noc se spisovatelkou Radkou Denemarkovou 

 

 

 
- žáci ze ZŠ Kladská nás přišli navštívit do školky a přivedli s sebou Golema :) Krásné divadelní představení připravené speciálně pro naše děti jsme zhlédli společně s dětmi a učitelkami ze školky Bejachad.
- ve školce jsme si povídali o putování Židů do Izraele a namalovali krásný obraz s lodí Exodus

- naše cesta vedla také do Pražského židovského muzea, kde jsme se zúčastnili dílny o Golemovi a prohlédli si synagogy a navštívili jsme židovský hřbitov na Praze 10
 

- V mezinárodním dětském knihkupectví Amadito nás čekalo čtení z knihy „Zimmer frei“ od izraelské autorky Leah Goldberg. Upekli jsme zde také tradiční židovské pečivo - macesy.

 


 

- S německou evangelickou farářkou paní Pfeifer jsme si povídali o židovském svátku Pesach a vyrobili jsme si každý svoji tóru.

 

 


-    milé dámy z knihkupectví Amadito pro nás připravily další dílničku na téma „Známí Židé v Praze“, při které jsme si prohlédli i bustu Alberta Einsteina na sousedním domě.

-    Navštívili jsme děti z židovské školky Bejachad na Hagiboru. Společně s nimi i seniory z DSP Hagibor jsme upekli židovskou specialitu barchesy.


Celý náš projekt vyvrcholil 21. června 2013, kdy byly před naši školku v Hradešínské ulici položeny Kameny zmizelých / Stolpersteine.
Na zahradní slavnost pořádanou u příležitosti položení kamenů přišli kromě dětí a rodičů z naší školky i zástupce velvyslanectví SRN v Praze a zástupci židovské obce. Modlitbu za manžele Ultmannovy pronesl kantor Židovské liberální unie pan Viktor Schwarcz.

U příležitosti položení kamenů proběhla v budově školky výstava velmi zdařilých portrétů manželů Ultmannových, které namalovali žáci ZŠ Kladská.


 
 

Projekt „Zmizelí sousedé z Hradešínské ulice“ společně připravili:


 

 

 

>>> 2013-kameny-zmizelych-stolpersteine