Logo

Jak se z malířovy vily stala školka

(a co všechno se událo v Hradešínské ulici v posledních devadesáti letech)

2011/2012

Stavitelem vily, ve které nyní sídlí školka, je malíř, sochař a rektor Akademie výtvarných umění Jan Štursa. Štursa vilu postavil v roce 1924 a nastěhoval se sem se svou ženou, operní pěvkyní Boženou Durasovou.
 

Štursa v roce 1925 umírá, jeho žena žije ve vile až do roku 1961 a její části pronajímá. Před druhou světovou válkou bydlí u paní Durasové dvě židovské rodiny, rodina Bondy a rodina Ultmannova. Mladí manželé Ultmannovi i rodina Bondy s dvěma dcerami byli  30.1.1942 deportováni do Terezína. Matka a obě dcery Bondy druhou světovou válku přežily, o panu Bondym nejsou žádné zprávy. Marta a Leo Ultmannovi byli 20.1.1943 deportováni z Terezína do Osvětimi, kde oba zahynuli. V současné době usilujeme o to, aby před naši školku byly umístěny kameny zmizelých (Stolpersteine) za manžele Ultmannovi.
Po smrti Boženy Durasové v roce 1961 vilu vlastní Ministerstvo zahraničních věcí, které ji od roku 2008 pronajímá školce.

Se zajímavou historií vily nás seznámil náš milý soused a my jsme se spolu s dětmi vydali po stopách těch, kteří v tomto domě pobývali před námi.
Naše první cesta vedla do Akademie výtvarných umění, kde Jan Štursa působil od roku 1916 jako profesor a kterou jako rektor v letech 1922 -1924 řídil. Díky velké vstřícnosti pracovníků Akademie jsme se s dětmi podívali do malířského i sochařského ateliéru a měli jsme možnost pozorovat mladé nadějné malíře při práci. Dětem se návštěva moc líbila, také jsme se inspirovali při našich dalších malířských aktivitách.

Po návštěvě u opravdových malířů si děti společně se Susanne Rade vyzkoušely vyrobit a namalovat vlastní velký obraz. Nejprve si z lišt a látky připravily plátno, na které podle skic namalovaly obraz naší vily. Podívejte se sami, jak se jim povedl!

 


 Další akcí v rámci našeho projektu byla Noc se spisovatelkou Radkou Denemarkovou pořádaná ve spolupráci s Pražským literárním domem. Děti si celý večer s Radkou vymýšlely příběhy o tom, kdo asi v naší vile žil a co se tam všechno mohlo stát. Děti měly obrovskou fantazii a během literárního večera vznikla celá řada nádherných příběhů. Do naší vily se nastěhovala spousta zvířátek, trpaslíků a dětí!
 

 

Radka Denemarková je jednou z nejvýznamnějších současných českých autorek, dlouhodobě se zabývá česko-německými vztahy. Je nositelkou Ceny Magnesia Litera za román Peníze od Hitlera. Za tento román obdržela v roce 2012 i významnou německou knižní cenu Georga Dehia. Radce a kolegyním z Pražského literárního domu děkujeme za dlouhodobou spolupráci a krásné literární večery a noci v naší školce!

Další část našeho projektu byla věnována hudbě. Naše kolegyně Alma Samimi je vystudovaná operní pěvkyně a hudební pedagožka, a tak se děti pod jejím vedením vydaly po stopách Boženy Durasové. Nejprve se děti ve školce seznámily s operou, učily se poznávat různé hudební nástroje a noty. Nakonec si děti samy vyrobily z papíru postavičky z opery Kouzelná flétna a operu si ve školce také zahrály!  

Hudební část našeho projektu vyvrcholila na letní školkové slavnosti, kde dětem i rodičům zazpívala naše operní hvězda Alma Samimi spolu se sólistou brněnské opery Václavem Cikánkem!

Náš projekt bude pokračovat i ve školním roce 2012-2013, kdy se chceme s dětmi dále zabývat historií vily a navštěvovat místa s tím spojená. V příštím školním roce se seznámíme také s historií objektu ležícího naproti školce – bývalá čokoládovna Orionka (příběh hvězdy Orion, výroba čokolády).
Rádi bychom se s dětmi zapojili do projektu Zmizelí sousedé a spolu s iniciativou „Stolpersteine“ nechali za naše „zmizelé sousedy“ položit kameny zmizelých před naši školku.
červen 2012


 

 

 

 

 

  Template by beesign wien