Třídy/

Čas

Kuřátka

Děti 1 do 4 let

Kačenky

Děti od 3 do 7 let

7:30- 9:30

příchod dětí, volná hra, kreativní nabídka

příchod dětí, volná hra, kreativní nabídka

9:30

ranní kruh

ranní kruh

10:00

svačina

svačina

10:00- 12:00

kreativní činnosti, pobyt venku, projekty, jazykový blok

kreativní činnosti, pobyt venku, projekty, jazykový blok, aktivity pro předškolní děti

12:00- 12:45

oběd, čištění zubů

oběd, čištění zubů

12:45- 13:00

klidový režim

polední kroužek

13:00-15:00

spánek

spánek, klidová činnost, volná hra

15:00- 15:30

odpolední svačina

odpolední svačina, odpolední kroužek

15:30

odpolední kroužek

volná hra

16:00-18.00

volná hra, kreativní nabídky, pobyt venku, spojení tříd

volná hra, kreativní nabídky, aktivity pro předškolní děti, pobyt venku

18:00-20:00

večerní klub

večerní klub